Om oss & KMA policy

Ekonex som tidigare hette Kalles Bildemontering är ett mångårigt företag som sträcker sig långt tillbaka i tid. Vi presenterar här med nöje några bilder på verksamheten från förr.

Besök Oss

KMA POLICY

EKONEX bildemontering arbetar efter en tydlig KMA-policy.

Vår avsikt är att leva upp till nedanstående principer genom att aktivt och ständigt förbättra vårt miljö-, kvalité- och säkerhetsarbete.

 • Vi har som målsättning att genom effektiv demontering och försäljning av delar öka återvinnings- och återanvändningsgraden av delar som kommer från våra bilar,
  detta uppnår vi bäst och bland annat genom en noggrann kontroll på kvaliteten av delarna som säljs.
 • Vi skall ha ordnade förhållanden inför kunder, leverantörer, myndigheter och omgivningen.
 • Vi skall som minst följa arbets- och miljölagar, förordningar och de krav som föreskrivs för vår verksamhet och bransch vi arbetar inom.
 • Vi skall säkerställa att leverantörer och underleverantörer bedriver sin verksamhet på ett miljö- och arbetsmiljö lagriktigt sätt.
 • Vi ska sörja för att ägare och medarbetare utbildas inom miljö, arbetsmiljö- och kvalitetsfrågor i nödvändig omfattning.

Kvalitet

 • Hanteringen av bilar och delar skall utföras på ett sådant sätt att demonterade detaljer kan återanvändas av kunder eller återvinnas.
 • Våra kunder ska känna sig trygga med oss och med vårt samarbete.

Miljö

 • Vi ska arbeta för att använda naturresurser på ett miljöeffektivt sätt samt minimera påverkan på vattnet, marken och luften.

Arbetsmiljö

 • Vi skall hantera bilar och restprodukter från dessa på ett säkert och ansvarsfull sätt.
 • Att minska risken för medarbetarnas skada är ett viktigt aspekt för oss.
 • Vi arbetar aktivt med medarbetarnas trivsel och att de ska må bra hos oss.

Att dessa policyer är aktuella, utför vi en granskning minst 1 gång per år, detta vid bl.a. ledningens genomgång.

Målsättningen är att anställda ska känna till denna policy.
För att underlätta detta, är vår policyn anslagen i kundmottagningen.

Rulla till toppen